Koło łowieckie "Słonka" Sejny

Zdjęcie zbiorowe członków Koła Słonka         Koło założone zostało w 1968 r. z inicjatywy kilku myśliwych, większości leśników z Nadleśnictwa Pomorze a w szczególności Edemunda Maślaka, ówczesny nadleśniczego, Antoniego Czokajło, Bazylego Gulana, Władysława Samborskiego. W skład pierwszego Zarządu Koła weszli: Janusz Pawłowski – przewodniczący, Edmund Maślak – łowczy, Antoni Czokajło – sekretarz, Bogdan Zieńczuk – skarbnik. Do wydzierżawienia Koło otrzymało pięć obwodów łowieckich o powierzchni ponad 22 tys. hektarów położonych w powiecie sejneńskim, w tym leśny położony na skraju Puszczy Augustowskiej przy granicy państwa. Na zwierzynę grubą – łosie, jelenie, sarny i dziki której stany nigdy nie były wysokie polowano zazwyczaj indywidualnie i tak to pozostało do dzisiaj. Obecność cietrzewia i głuszca w łowisku Wigrańce to również niezapomniane przeżycia z wiosennych polowań na tokach u starszych kolegów. Obecnie te dwa kuraki leśne pomimo wprowadzonej ścisłej ochrony występują już bardzo sporadycznie. Do połowy lat siedemdziesiątych bardzo atrakcyjne były polowania zbiorowe na zające, dzisiaj są to również tylko wspomnienia.

        Koło gospodaruje nadal na pięciu obwodach łowieckich nr 14, 23, 24, 25, 26 o powierzchni 22 150 ha. Podstawą gospodarki łowieckiej jest dzik i sarna. Średnio rocznie pozyskuje ok 50 dzików, 20 saren i po kilka jeleni. Wcześniej do odstrzału przeznaczano też łosie. Stała obecność wilków w łowisku Wigrańce znacznie redukuje  populację jeleniowatych i dzików. Uprawianych jest 20 ha poletek łowieckich, z czego połowa to poletka produkcyjne na których zebrane plony przeznacza się na zimowe dokarmianie. Koło posiada swój własny ciągnik, przyczepy i sprzęt rolniczy. Zbierana karma przechowywana jest w magazynach i piwnicy w łowisku Borek.

       Do Koła przynależy 60 myśliwych w większości zamieszkałych w Sejnach i na terenie obwodów łowieckich, z tego 28 posiada uprawnienia selekcjonerskie zwierzyny płowej.

        Staraniem myśliwych w 1995 r. wybudowana została w uroczysku Borek k. Sejn kapliczka Św. Huberta przy której każdego roku w listopadzie koncelebrowana jest Msza Święta z udziałem myśliwych i miejscowej ludności i jest to rozpoczęcie sezonu polowań.

 

źródło: http://www.pzl.suwalki.pl

© 2013-2018 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl